Common:

Home

Green Cleaner

Green Crystal

Green Degreaser

Green Dishwasher

Green Laundry

Mapa

KONTAKT

Do czego potrzebna jest certyfikacja ekologiczna w UE (Unii Europejskiej)?

Możesz wnieść istotny, aktywy wkład na rzecz wspomagania ochrony środowiska poprzez zakupywanie produktów i środków chemicznych oznaczonych Ekoetykietą, będących mniej szkodliwymi dla środowiska.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej to prosty sposób pomagający Ci w podejmowaniu świadomego wyboru zakupywanych produktów i środków czyszczących . Logo „Stokrotki” cieszy się uznaniem w całej Europie i obejmuje szeroki asortyment wyrobów, ułatwiając rozpoznawanie wyrobów o wysokiej jakości będących jednocześnie mniej szkodliwymi dla środowiska.


Czy wyroby posiadające “Stokrotkę” są droższe?

Niekoniecznie. Relacje cenowe różnią się w zależności od funkcji produktu czy detergentu. Jedno jest pewne: produkty ze „Stokrotką” posiadają dodatkową wartość, ponieważ wywierają ograniczony wpływ na środowisko i spełniają rygorystyczne standardy w zakresie właściwości użytkowych.


Czy wyroby posiadające „Stokrotkę” są tak samo dobre jak ich nieekologiczne odpowiedniki?

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne jest przyznawane jedynie produktą i detergentom mogącym zagwarantować, taką samą skuteczność jak konwencjonalne produkty czy detergenty.¿Los productos y detergentes ecológicos son tan buenos como los convencionales?


W jaki sposób produkt czy detergent otrzymuje Ecoetykietę UE?

Chociaż żadna działalność człowieka nie jest całkowicie “przyjazna środowisku”, zawsze istnieje możliwość ograniczenia wpływu niektórych produktów i detergentów na Nasze otoczenie.

W związku z powyższym, w systemie przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego ustalono zestaw kryteriów ekologicznych i użytkowych na podstawie których produkty i detergenty są oceniane.Aby uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, dany produkt czy detergent musi spełnić wszystkie kryteria.
Kryteria ekologiczne biorą pod uwagę wszystkie aspekty wyrobu, poczynając od jego produkcji i użytkowania, a na jego późniejszej eliminacji kończąc.