Α της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Είναι προφανές ότι, όσο καλά κι αν πράττουμε, θα δημιουργούμε πάντα ένα είδος σκουπιδιών. Μην εγκαταλείπετε τώρα και ανακυκλώστε! Το γυαλί είναι ένα υλικό με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που λιώνει και μεταμορφώνεται εύκολα, πάρ’ τε το σαν πλεονέκτημα και πετάξτε τα μπουκάλια στο πράσινο δοχείο ανακύκλωσης. Η παραγωγή πλαστικών δοχείων εξαρτάται από ολόκληρη τη βιομηχανία πετρελαίου και προκαλεί αποψίλωση ή ρύπανση σε μεγάλη κλίμακα … κάθε φορά που διαχωρίζετε τα δοχεία θα συμβάλλετε στο περιβάλλον και την υγεία των ζωντανών όντων. Τι πρέπει να πούμε για το χαρτί Είναι εύκολο να τερματιστεί η αποψίλωση των δασών με την ανακύκλωση και τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού. Επιπλέον, ο διαχωρισμός των καθαρών οργανικών ουσιών συμβάλλει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας λιπασμάτων και συνεπώς στην ανάπτυξη νέων λουλουδιών, δέντρων και δασών.

Συνοπτικά, το να είστε πιο πράσινοι φέρει καρπούς.