ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;

sello_eco2

Μπορείτε να συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος αγοράζοντας προϊόντα και απορρυπαντικά με οικολογικό σήμα που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι ένα απλό σύστημα που σας βοηθά να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα και τα απορρυπαντικά που αγοράζετε. Το διακριτικό λουλούδι αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ομάδων προϊόντων, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση προϊόντων ποιότητας και απορρυπαντικών που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον

Τα προϊόντα και τα απορρυπαντικα που φέρουν το χαρακτηριστικό λουλούδι στην ετικέτα είναι πιο ακριβά;

Οχι απαραίτητα. Η σύγκριση των τιμών ποικίλλει ανάλογα με τα προϊόντα και τα απορρυπαντικά. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα που φέρουν το λουλούδι αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία, καθώς έχουν μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον και συμμορφώνονται σε πολύ αυστηρά πρότυπα.

Είναι τα οργανικά προϊόντα και απορρυπαντικά τόσο καλά όσο και τα συμβατικά;

Το Ευρωπαικό Σήμα Ecolabel χορηγείται σε προϊόντα και απορρυπαντικά που μπορούν να εγγυηθούν ότι είναι, το λιγότερο, τόσο αποτελεσματικά όσο και τα συμβατικά απορρυπαντικά και προϊόντα.

Πως δίνεται το eco-label σε προϊόντα και απορρυπαντικά;

Παρόλο που καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, είναι πάντα δυνατό να μειωθoύν οι επιδράσεις ορισμένων προϊόντων και απορρυπαντικών στο περιβάλλον μας.
Επομένως, προκειμένου να αναλυθούν τα προϊόντα και τα απορρυπαντικά που είναι υποψήφια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, έχει καθοριστεί μια σειρά κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον και την απόδοση του προϊόντος.
Για να είναι αποδέκτες της οικολογικής σήμανσης της ΕΕ, τα προϊόντα και τα απορρυπαντικά πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή και τη χρήση έως την τελική διάθεσή του.