R DE RECYCLING

R DE RECYCLING

Jest ewidentne, że choć bardzo będziemy się starać, będziemy generować jakieś odpady. Nie zniechęcaj się teraz! Stosuj recycling! Szkło jest materiałem o bardzo długiej przydatności, który się topi i można formować z łatwością. Korzystaj z tego wyrzucając butelkę do zielonych pojemników na odpady. Produkcja opakowań plastikowych jest uzależniona od całego przemysłu naftowego i powoduje wylesianie i zanieczyszczenia na wielką skale…za każdym razem , gdy segregujesz opakowania przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia istot żywych. Co powiedzieć o papierze! Po prostu należy skończyć z wylesianiem stosując recycling i uzywając papier z recyclingu. Ponadto, poprzez segregację odpadów organicznych uzyskujesz naturalny kompost wysokiej jakości i dzięki temu rosną nowe kwaity, drzewa i lasy.

Podsumowując, bycie zielonym daje swoje owoce.